tel. 22 6468290

Infolinia sprzedażowa

Pon - Pt: 10:00 - 18:00

Godziny pracy biura

ul. Odyńca 69, Warszawa 02644

Nasz adres

Polityka prywatności

1.  Ochrona danych osobowych

 

1.1. Podpisując Umowę-Zgłoszenie również za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik wyraża, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy zawartej z Biletydoparkow.pl.

 

1.2. Korzystający z Serwisu Sunkisstravel.com pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Sun Kiss Tavel gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.

 

1.3. Uczestnik podpisując umowę z wyraża zgodnę na przetwarzanie danych przez Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69, w zakresie: imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zlecanej usługi.

 

1.4. Administratorem danych osobowych podanych w zakresie niezbędnym do realizacji celu jest Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69.  Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie 02-644, ul. Odyńca 69 (tel.  22 6468290; mail: rodo@sunkisstravel.com)

 

1.5. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

2. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe:

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

3. Zmiany w Polityce Prywatności

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Sun Kiss Travel mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Prywatności Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminu i Polityki Prywatności w Sun Kiss Travel, o czym zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 
 

4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:

 

4.1 Twoje dane osobowe związane z zakupem będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

4.2 Dane, które przetwarzane są w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W każdym czasie masz możliwość cofnięcia ww. zgody.